Klankschaal massage voor diepe ontspanning

Klank is beweging, klank ontspant en klank geeft energie. Klank dringt door op fysiek, emotioneel en psychisch niveau. Dit maakt klankschaal massage zeer geschikt voor therapie, wellness en heling. In de massages geef ik je een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het helpt je bewuster te worden van je lichaam en je geest en geeft een diepe ontspanning waarin je gemakkelijk los kan laten. Je geest komt tot rust en nieuwe inzichten en ideeën komen als vanzelf.

De klankschaal massage die ik geef is volgens de methode van Peter Hess ®. Op basis van langdurig onderzoek en praktijkervaring heeft hij klankschalen ontwikkeld die in Nepal handmatig gemaakt worden.
Als je een steentje in ’t water gooit zie je kringen doordat watermoleculen in beweging zijn gebracht. Klank doet hetzelfde met de watermoleculen in ons lijf. Als je bedenkt dat ons lichaam voor zo’n 75 % uit vocht bestaat, kun je je wel voorstellen wat voor effect de trillingen van klankschalen in ons lichaam kunnen hebben!

Klankschaal massage geeft een zeer diepe ontspanning

Bij de klankmassages worden de schalen op het geklede lichaam geplaatst en rustig aangeslagen waarbij de klanken en de trillingen een weldadige ontspanning geven. Het stressniveau neemt af.  Dit biedt ruimte voor gevoelens van geborgenheid en zekerheid die noodzakelijk zijn voor regeneratie, bevordering van de gezondheid, probleemoplossing en leren.

foto van klankschalen

Fantasiereis met klank

“Je moet het aandurven in het onbekende door te dringen en dit onbekende ben je zelf.”

Krishnamurti

Een andere mogelijkheid is een fantasiereis met klank te maken. Hierbij wordt een verhaal, een gedicht of een mooie tekst begeleid door de klanken van mijn schalen en mijn gong. Deze reizen nodigen je uit om even uit je dagelijkse realiteit te stappen, gas terug te nemen en middels klanken en innerlijke beelden terug te gaan naar je innerlijke beleving. Een reis met klank ontspant, geeft ruimte voor creatieve denkprocessen en werkt bewustzijnsverruimend. Fantasiereizen met klank worden regelmatig in groepen gegeven waardoor de kosten laag kunnen blijven. Neem contact op voor de mogelijkheden.